samenwerken

Door het overnemen van (delen) van jouw opleidingsprocessen en -activiteiten onstaat een doorgedreven samenwerking. De initiële aansturing gebeurt steeds vanuit het bedrijf, aanvullend zorgt Promatis voor een uitgebreid aanbod van services dat wordt geleverd. Alles gebeurt vanuit de werking via 1 single-point-of contact, wat een uitgesproken tijdswinst genereert. Op die manier worden krachten gebundeld en ontstaat er een werking naar eenvoud en kwaliteit.

proactiviteit

Promatis engageert zich om te kunnen zorgen voor een antwoord op al juow opleidingsvragen. Samen een plan opmaken? Zorgen voor de invulling ervan? De beste leveranciers voor jou opzoeken? Doordat wij elke dag handelen in dezelfde materie zijn we ‘on step ahead’. Investeer je geen tijd noodzakelijkerwijze in de sturing, wij zorgen voor de implementatie en uitrol.

projectmatige aanpak

Door het overnemen van (delen) van jouw opleidingsprocessen en -activiteiten onstaat een doorgedreven samenwerking. De initiële aansturing gebeurt steeds vanuit het bedrijf, aanvullend zorgt Promatis voor een uitgebreid aanbod van services dat wordt geleverd. Alles gebeurt vanuit de werking via 1 single-point-of contact, wat een uitgesproken tijdswinst genereert. Op die manier worden krachten gebundeld en ontstaat er een werking naar eenvoud en kwaliteit.